Workshop: Lơ lửng

Workshop sẽ dạy về khí động học, cơ chế hoạt động và cách chế tạo các vật thể bay.

Ngày diễn ra Workshop: 30/07/2016 & 07/08/2016