Workshop: Năng lượng không dơ

Workshop giới thiệu các dạng năng lượng sạch và hướng dẫn cách tạo ra điện năng bằng các vật dụng dễ tìm trong cuộc sống

Ngày diễn ra Workshop: 04/06/2016 & 12/04/2016