Workshop 2 : Ơ câm

Workshop trình bày các kiến thức cơ bản về sóng âm và cách tạo ra âm thanh thuần cơ học bằng các loại vật liệu khác nhau.

Ngày diễn ra Workshop: 18/06/2016 & 26/06/2016