Workshop giới thiệu các dạng năng lượng sạch và hướng dẫn cách tạo ra điện năng bằng các vật dụng dễ tìm trong cuộc sống

Ngày diễn ra Workshop: 04/06/2016 & 12/06/2016

Powered by Typeform