Workshop giới thiệu về các cấu trúc của robot, các thành phần tạo ra một con robot hoàn chỉnh và phương pháp để chế tạo ra một con robot tự  hành.

Ngày diễn ra Workshop: 16/07/2016 & 24/07/2016