Workshop: Rượt

Workshop giới thiệu về các cấu trúc của robot, các thành phần tạo ra một con robot hoàn chỉnh và phương pháp để chế tạo ra một con robot tự hành.

Ngày diễn ra Workshop: 16/06/2016 & 24/04/2016