Workshop: Sống động

Workshop trình bày các kiến thức về quang học, các kĩ thuật trình chiếu hình ảnh và cách ứng dụng vào hoạt động trình chiếu ánh sáng.

Ngày diễn ra Workshop: 13/08/2016 & 21/08/2016