Workshop: Xập xình

Workshop dạy về sự tương quan giữa sóng âm, sóng điện trường và từ trường cùng với cách áp dụng mối tương quan đó vào các hệ  thống  trình diễn âm thanh.

Ngày diễn ra Workshop:02/07/2016 & 10/07/2016